دیاگرام آسیاب 2019-10-18T11:47:01+00:00

دوره آموزشی ” دیاگرام آسیاب کارخانجات آرد”

مدرس: مهندس داود ربیعی نژاد تاریخ برگزاری: 9 و 10 بهمن ماه 1397