تکنیک فرآوری آرد 2018-06-18T13:32:13+00:00

دوره تخصصی اصول و تکنیک فرآوری آرد به همراه بررسی مشکلات

مدرس: مهندس داوود ربیعی نژاد  تاریخ:1 و 2 مهر 1396