تکنولوژی صنعت غلات 2019-10-18T11:33:47+00:00

 

  1. پوستر دوره بررسی کیفیت خواص رئولوژیکی آرد و خمیر با دستگاه های تخصصی آزمایشگاهی

          مدرس: دکتر سحر جزائری،Stefan Jansen    تاریخ: 6 تیر 1397

 

    پوستر دوره بررسی کیفیت خواص رئولوژیکی آرد وخمیر با دستگاه های تخصصی آزمایشگاهی

          مدرس: دکتر سحر جزائری    تاریخ: 26 مهر 1396

   

تصویر دوره

 

  پوستر دوره اصول و تکنیک فرآوری آرد

        مدرس: مهندس داوود ربیعی نژاد  تاریخ: 1و2 مهر 1396

 

 تصویر دوره