درباره admin

این نویسنده هنوز هیچ جزئیاتی را پر نکرده است.
تا کنون admin 2 پستهای ورودی 2 ایجاد کرده است.

مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی

| 2018-06-18T10:52:48+00:00 می 4th, 2018|

مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور رکورد زد! انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و انجمن پروبیوتیک و غذاهای عملگر در راستای کمک به گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات و پژوهش‌های مرتبط با زیست فناوری غذایی، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در زمینه های نظری و کاربردی در [...]