جدول زمانبندی 2018-05-30T11:49:44+00:00

 

ردیف نام دوره نام مدرس تاریخ مدت دوره مشخصات و ثبت نام
وضعیت
13طعم دهنده های خوراکیمهندس نادر کریمیان خسرو شاهی1398/08/298 ساعتثبت نامدر حال ثبت نام
12اصلاح ساختار بافتی مواد غذاییمهندس علیرضا سوند رومی1398/8/128 ساعت وارد شویدبرگزار شد
11اصول فرآوری و فرمولاسیون پنیر پروسسمهندس علیرضا سوند رومی1397/12/158 ساعتوارد شویدبرگزار شد
10دیاگرام آسیاب کارخانجات آرد مهندس داود ربیعی نژاد1397/11/916 ساعتوارد شویدبرگزارشد
9شناخت ویژگی ها و کاربرد مواد اولیه در فرمولاسیون محصولات لبنیمهندس علیرضا سوند رومی1397/10/128 ساعت وارد شویدبرگزارشد
8تشریح الزامات و ممیزی استاندارد ایزو 22000:2005دکتر امیر فلاح9و1398/7/10 16 ساعت وارد شوید برگزار شد
7بررسی کیفیت رئولوژیکی آرد و خمیر با دستگاههای تخصصی آزمایشگاهی
دکتر سحر جزائری

1396/7/26

8ساعت

وارد شوید

برگزارشد
6بررسی کیفیت رئولوژیکی آرد و خمیر با دستگاههای تخصصی آزمایشگاهی دکتر سحر جزائری
مهندس آذر رحیمی

1396/7/25

8ساعت

وارد شوید

برگزارشد
5بررسی رفتار رئولوژیکی آرد و خمیر با دستگاههای تخصصی آزمایشگاهی Stefan Jansen
دکتر سحر جزائری

1397/4/6

8ساعت

وارد شوید

برگزارشد
4
اصول و تکنیک های فرآوری آرد به همراه بررسی مشکلات تکنیکیمهندس داوود ربیعی نژاد
1396/7/1
1396/7/2

14ساعت

وارد شوید

برگزارشد
3اصول و الزامات عملیات مناسب آزمایشگاهی(GLP)سرممیزین آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو
1396/2/28

8ساعت

وارد شوید

برگزارشد
2اصول ارزیابی حسی و بکارگیری آندکتر ارشاد شیبانی
1396/4/20
1396/4/21

12ساعت

وارد شوید

برگزارشد

1
اصول کاربردی ایمنی کار در آزمایشگاه ها(17025)سرممیزین آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو
1396/4/22

8ساعت

وارد شوید

برگزارشد