دوره های آموزشی 2018-06-02T17:47:04+00:00

 

 

شرکت سلامت آزمونان فراعلمی با هدف ارتقای سطح دانش و کیفیت صنعت غذا درصدد است تا دوره های تخصصی برای فعالان صنعت، مسئولین فنی، دانشجویان و آزمایشگاه های همکار برگزار نماید.

این شرکت دوره های متنوعی در زمینه های مختلف آموزشی را با استناد به مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو به شماره 1396/133آ/675 برگزار می کند که مورد تائید سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.