مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور رکورد زد!

انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و انجمن پروبیوتیک و غذاهای عملگر در راستای کمک به گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات و پژوهش‌های مرتبط با زیست فناوری غذایی، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در زمینه های نظری و کاربردی در شاخه های مختلف زیست فناوری غذایی، شناساندن فعالیت‌های علمی پژوهشگران، توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران ایران و سایر کشورها، که از سال ۲۰۱۵ اقدام به انتشار مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی نمود؛ پس از ۲ سال فعالیت توسط دو پایگاه معتبر Web of Science™ Core Collection, Emerging Sources Citation Index (ESCI) و Scopus تایید شد. به گفته مشاور محترم کمیسیون نشریات این سرعت پیشرفت تاکنون در کمتر مجله‌ای در ایران و جهان به ثبت رسیده است.

در ماه می گذشته نیز CiteScoreTracker 2017 برای اولین بار اقدام به محاسبه CiteScore  این مجله نمود و امتیاز ۱.۰۳ را برای این وضعیت فعلی این مجله وزین گزارش نمود. https://www.scopus.com/sourceid/21100847272?origin=resultslist

موفقیت این مجله را به همه جامعه علمی کشور به خصوص دست اندرکاران آن تبریک گفته و امیدورام در سایه تلاش و کوشش همه جانبه امتیازات گزارش شده افزایش یابد و آرزوی سربلندی ایران عزیز را در همه عرصه های بین آلمللی داریم. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مجله مراجعه نمایند.

http://journals.sbmu.ac.ir/afb

| 2018-06-18T10:52:48+00:00 می 4th, 2018|