مجوزها و مهندسی 2018-06-18T14:59:52+00:00

 

این شرکت با استفاده از تجارب همکاران خود قادر به راهنمایی و یا اخذ مجوزهای لازمه در زمینه غذا مانند پروانه ساخت، تاسیس و بهره برداری می باشد. برقراری ارتباط میان خبرگان تخصصی مهندسی و شرکتهای درخواست کننده از دیگر سرویسهای شرکت سلامت آزمونان فرا علمی می باشد.

تماس با ما